Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 6
Görevler
Görevler
07.10.1983 Tarih ve 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28. maddesinde belirtildiği üzere Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

 

a-) Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak,

 

b-) Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santrali, çevre düzenleme ve araç işletme, asansör bakım ve onarımı ile benzeri işleri yürütmek.